Hlavní partner
Partneři

ČAR

Česká asociace horského orientačního běhu a rogainingu - samostatná sekce ČAES

Logo ČAR

Po uzavření Dohody o spolupráci tvoří ČAR samostatnou sekci ČAES. ČAR si zachovává vlastní subjektivitu i absolutní samostatnost řízení svého sportovního odvětví.

Sportovní soutěže ČAR jsou extrémní nejen po sportovní stránce, ale také časovou náročností a řadí se plnohodnotně mezi survivaly a extremní soutěže jednotlivců. Vzhledem k velké podobnosti našich aktivit a tím i účasti stejného okruhu závodníků v soutěžích ČAR a v soutěžích České asociace extrémních sportů (ČAES) se vedení obou asociací dohodlo na těsnější vzájemné spolupráci. VH ČAES odsouhlsila v souladu se stanovami v r. 1999 horskému orientačního běhu a rogainingu statut extrémního sportovního odvětví a následně uzavřela s ČAR dohodu o spolupráci, kdy nosnými prvky dohody jsou spolupráce v oblasti sportovních soutěží, dodržování zásad fair play a samostatnost asociací v činnosti.

Více informací získáte na www stránkách ČAR a u jejího prezidia.

WWW České asociace horského orientačního běhu a rogainingu

Co je to horský orientační běh

Horský OB je orientační závod dvojic v terénu na velmi dlouhé vzdálenosti. Hlavním rozdílem oproti rogainingu je předem stanovené pořadí, v kterém musí dvojice všemi kontrolními body projít. Vítězí dvojice s nejnižším časem. Tratě se pohybují okolo 30 km pro muže a 20 km pro ženy (vzdušnou čarou).

Obvyklá je forma dvou nebo třídenních závodů, kdy je první den hromadný start a další dny se startuje s časovým odstupem odpovídajícím ztrátě z předešlého dne. Při některých závodech se bivakuje vysoko v horách a dvojice musí závod absolvovat s povinnou minimální výbavou (stan, spacák , potraviny apod.). Závody probíhají v Evropě většinou ve státech s vysokými pohořími - Švýcarsko, Francie, Švédsko, Norsko, Skotsko apod. Závodí se však i v zemích s minimálními podmínkami k horskému OB - např. v Belgii či Nizozemí. Evropa má i vlastní dlouhodobou soutěž v horském OB - International Marathon Orienteering Trophy, kam jsou pravidelně zařazovány i závody pořádané v ČR.

Co je to rogaining

Rogaining je extrémní vytrvalostní sport založený na navigaci v terénu a týmové spolupráci. Úkolem hlídky je v určeném časovém limitu nalézt za pomoci mapy (zpravidla 1 : 50 000) a kompasu co nejvíce kontrolních bodů. Časový limit je 6, 12 nebo 24 hodin, počet členů hlídky 2 až 5 členů. Na mistrovských závodech se soutěží ve dvojicích na 24 hodin ve třech základních kategoriích - muži, ženy a mix. Rogaining pochází z Austrálie, kde byly uspořádány první závody - v r. 1947 závod v 24 hodinové pěší navigaci a v r. 1976 první závody v rogainingu (v současné podobě).

V roce 1979 vznikla Australian Rogaining Association a v únoru 1989 byla založena International Rogaining Federation (zakládající členové: Austrálie, Nový Zéland, Kanada a USA). V roce 1990 se konaly první mezinárodní závody v Kanadě za účasti 300 závodníků z 18 států . V r. 1992 a 1996 bylo uspořádáno v Austrálii první a druhé oficiální Misrovství světa v rogainingu (na 2. MS startovalo 700 běžců z více než 20 zemí).

Na začátku srpna 1998 se bude konat 3.MS v Kanadé (Kamloops, Skalisté hory) a pro rok 2000 bylo 4.MS přiděleno Novému Zélandu. Česká republika bude organizovat 5. oficiální Mistrovství světa, které proběhne v roce 2002.

[CNW:Counter]